Vlastnosti

  • Dvojzložková disperzia na báze epoxidovej živice,
  • vysoký stupeň elektrickej vybíjacej schopnosti na zabezpečenie vybíjania a vodivosti,
  • nízky elektrický zvodový odpor R podľa STN EN 1081.

Použitie

  • Elektricky vodivý základný náter s vybíjacou schopnosťou pod antistatické vrstvy a pod uzatváracie vrstvy,  
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123