Vlastnosti

  • Vysoký stupeň mechanickej a chemickej odolnosti,
  • neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá,
  • odolný pri kontakte s horúcou vodou do 60°C,
  • odolný pri vysokotlakovom čistení.

Použitie

  • Chemický priemysel,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123