Vlastnosti

  • Pružná obrusná vrstva na báze polyuretánu,
  • vysoký stupeň odolnosti proti obrusovaniu.

Použitie

  • Prevažne na medzipodlažia a v exteriéri v oblastiach vystavených vplyvu počasia pri ľahkom až strednom mechanickom zaťažení,
  • Skúšaná v systéme OS 11a podľa STN EN 1504-2,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123