Vlastnosti

  • Vysokoelastická medzivrstva prekleňujúca trhliny (plávajúca vrstva) na báze polyuretánu,
  • Dynamické prekleňovanie trhlín aj pri nízkych teplotách.

Použitie

  • Prevažne v exteriéri v oblastiach vystavených vplyvu počasia alebo na medzipodlažia pri ľahkom až strednom mechanickom zaťažení,
  • systém povrchovej ochrany OS 11 a/b podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu)  Rili SIB 2001, STN EN 1504-2
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123