Vlastnosti

  • Dvojzložková pigmentovaná vrstva na báze polyuretánu,
  • hrubovrstvová povrchová úprava s možnosťou vyplnenia a zasypania plameňom sušeným kamenivom,
  • dobrá oteruvzdornosť a odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií.

Použitie

  • Systém povrchovej úpravy na parkovacie plochy parkovacích domov v interiéri a v exteriéri,
  • všeobecný certifikát stavebného dozoru o skúške (abP) podľa Technických dodacích podmienok a technických skúšobných predpisov TL/TP BEL-B3 v skladbe OS 10,
  • systém povrchovej ochrany OS 11a podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu)  Rili SIB 2001, STN EN 1504-2,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123