Vlastnosti

  • Jednozložková pigmentovaná, matná látka na úpravu povrchu na báze polyuretánovej živice, s obsahom rozpúšťadiel,
  • flexibilizovaná, UV-stabilná, polyuretánová živica,
  • matná, pigmentovaná uzatváracia a povrchová vrstva.

Použitie

  • Exteriérové plochy, napr. balkóny, terasy, lodžie a pod.,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123