Vlastnosti

  • Dvojzložková pigmentovaná povrchová vrstva na báze polyuretánu,
  • zvýšená miera odolnosti proti svetlu a malá miera žltnutia,
  • povrchová vrstva bezpečná pri našľapovaní, na minerálne a asfaltom viazané podklady,

Použitie

  • Povrchová úprava balkónov, lodžií a iných exteriérových plôch,
  • povrchová úprava do predajní stavebnín, predajných hál, laboratórií, kancelárií,
  • povrchová úprava interiérových asfaltových plôch,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123