Vlastnosti

  • Dvojzložková pigmentovaná povrchová vrstva na báze polyuretánu,
  • zodpovedá požiadavkám automobilového priemyslu,
  • príjemná pri našľapovaní, na minerálne a asfaltom viazané podklady.

Použitie

  • Povrchová úprava do predajní stavebnín, skladových, výrobných a predajných hál, laboratórií, kancelárií,
  • výrobné priestory v automobilovom priemysle,
  • povrchová úprava interiérových asfaltových plôch,
  • na použitie v oblasti priemyslu alebo v porovnateľných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123