Vlastnosti

  • Dvojzložková pigmentovaná látka na úpravu povrchu na báze epoxidovej živice, na použitie v priemysle
  • povrchová úprava so zvýšenou mierou preklenutia trhlín a zvýšenou mechanickou a chemickou odolnosťou,
  • hladké, protišmykové a/alebo antistatické vyhotovenie.

Použitie

  • Povrchová úprava na ochranu vôd podľa nemeckého Zákona o hospodárení s vodou (§ 62 WHG),
  • povrchová vrstva pri kombinovanom chemickom a mechanickom zaťažení alebo pri častej zmene využitia,
  • na použitie v oblasti priemyslu alebo v porovnateľných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123