Vlastnosti

  • Dvojzložková pigmentovaná látka na úpravu povrchu na báze epoxidovej živice,
  • povrchová vrstva so zvýšenou odolnosťou proti agresívnym účinkom chemikálií,
  • nastavená na vytvorenie súdržnej vrstvy,
  • spracovanie: rolovaním, valčekovaním, stierkovaním a bezvzduchovým striekaním.

Použitie

  • Hospodárna povrchová úprava stenových plôch,
  • uzatváracia vrstva priemyselných podláh,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123