Vlastnosti

  • Dvojzložková pigmentovaná látka na úpravu povrchu na báze epoxidovej živice vhodná na použitie v priemysle,
  • povrchová úprava so zvýšenou mechanickou a chemickou odolnosťou,
  • možnosť vyhotovenia v hladkom, protišmykovom a antistatickom prevedení,
  • možnosť vyhotovenia v podobe protišmykového a súčasne antistatického systému. 

Použitie

  • Základný náter na minerálne podklady pri veľmi agresívnom chemickom namáhaní,
  • náter na ochranu vôd podľa nemeckého zákona o hospodárení s vodou (§ 62 WHG),
  • na použitie v oblasti priemyslu alebo v porovnateľných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123