Vlastnosti

  • Dvojzložková pigmentovaná látka na úpravu povrchu na báze epoxidovej živice na použitie v priemysle,
  • povrchová úprava so zvýšenou mechanickou a chemickou odolnosťou,
  • možnosť vyhotovenia v hladkom, protišmykovom a antistatickom prevedení,
  • možnosť vyhotovenia v podobe protišmykového a súčasne antistatického systému.

Použitie

  • Antistatická uzatváracia vrstva na minerálne podklady a oceľ,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123