Vlastnosti

  • Dvojzložková pigmentovaná látka na úpravu povrchu na báze epoxidovej živice vhodná na použitie v priemysle,
  • hrubovrstvová povrchová úprava s možnosťou vyplnenia a zasypania plameňom sušeným kamenivom,
  • povrchová úprava so zvýšenou odolnosťou proti mechanickému opotrebovaniu  a dobrou odolnosťou proti agresívnym účinkom chemikálií,
  • možnosť nastavenia v protišmykovom prevedení.

Použitie

  • Základný náter na minerálne podklady pri zvýšenom mechanickom namáhaní,
  • povrchová úprava pre skladové haly, výrobné priestory, dielne, predajne a pod.,
  • hospodárna uzatváracia vrstva na minerálne podklady,
  • na použitie v oblasti priemyslu alebo v porovnateľných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123