Vlastnosti

  • Systém dekoračnej povrchovej úpravy,
  • široká škála farieb, malá miera žltnutia,
  • dobre sa čistí a je vodotesná.

Použitie

  • Povrchová vrstva na dosiahnutie stredného stupňa mechanickej a chemickej odolnosti,
  • podlahová krytina v mnohých oblastiach obchodu a priemyslu, napr. do predajní, supermarketov, kancelárií, laboratórií, múzeí,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123