Vlastnosti

  • Lesklá uzatváracia vrstva na báze epoxidovej živice,
  • pri ľahkom až strednom mechanickom a chemickom zaťažení (chodci, vozidlá na pneumatikách) vo vnútorných priestoroch,
  • zvýšená odolnosť proti UV-žiareniu (možný výskyt zažltnutia).

Použitie

  • Finálna uzatváracia vrstva povrchových vrstiev na báze reaktívnej živice od MC zasypaných dekoračným pieskom od MC alebo dekoračnými lupienkami od MC,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123