Vlastnosti

    • Dvojzložková pigmentovaná vrstva na báze epoxidu,
    • podľa EU-VO 2004/42 (Decopaint): < 1 % ) (VOC - Volatile Organic Compound),
    • dobrá oteruvzdornosť a odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií.

Použitie

  • Látka na úpravu povrchu podlahových krytín vo verejných priestoroch,
  • vhodná na použitie do spoločenských miestností,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123