Vlastnosti

  • Dvojzložková pigmentovaná látka na úpravu povrchu na báze epoxidovej živice, vhodná na použitie v priemysle,
  • hrubovrstvová povrchová úprava s možnosťou vyplnenia a zasypania plameňom sušeným kamenivom, 
  • povrchová úprava so zvýšenou odolnosťou proti mechanickému opotrebovaniu  a odolnosťou proti agresívnym účinkom chemikálií.

Použitie

  • Základný náter na minerálne podklady, v rozsahu hrúbky vrstvy 1 - 6 mm,
  • povrchová úprava do skladov, výrobných priestorov, dielní, predajní a pod.,
  • zálievka oceľových kotiev,
  • na použitie v oblasti priemyslu alebo v porovnateľných oblastiach,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123