Vlastnosti

  • Jednozložkový adhézny mostík viazaný cementom, zušľachtený prísadou plastu,
  • adhézny mostík pre MC-Floor Screed 10 a MC-Floor Screed 25.

Použitie

  • Vytvorenie rovných podláh na minerálne viazaných podkladoch,
  • adhézny mostík pre kompozitný poter, na obnovenie funkčného stavu výrobných zariadení, skladových a logistických plôch, ciest, a pod.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123