Vlastnosti

  • Jednozložkový prípravok, malá miera zmrašťovania,
  • možnosť spracovania ručne a strojovo poterovým čerpadlom,
  • odolný proti striedaniu mrazu a topenia a zmenám teploty,
  • dobré na spracovanie, konzistencia pri zabudovaní zavlhnutá,
  • certifikovaný podľa  STN EN 13813 ako cementový poter, trieda CT/C50.

Použitie

  • Na opravy a zhotovenie kontaktných poterov, napr. na balkónoch,
  • na opravu a zhotovenie poterov na separačnej vrstve, minimálna hrúbka vrstvy 40 mm,
  • zhotovenie vyrovnávacích vrstiev na minerálnych podlahových krytinách v interiéri a v exteriéri,
  • vytvorenie výžľabkov,
  • možnosť použitia len vodorovne.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123