Vlastnosti

  • Rýchloväzný špeciálny cement  s nízkym obsahom chromátov, neobsahuje chloridy, 
  • na zmiešanie s pieskom, zrnitosť 0 - 8 mm,
  • s možnosťou vyhladenia cca. hodiny po kladení,
  • možnosť aplikácie ďalších vrstiev na báze umelej živice po 48 hodinách.

Použitie

  • Náhrada betónu v podobe kontaktného poteru na vyrovnanie opravovaných miest, s možnosť rýchlej aplikácie ďalších vrstiev,
  • kontaktný poter podľa STN EN 13813 CT-C40-F6.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123