Vlastnosti

  • Jednozložkový roztekavý cementový poter zušľachtený polymérmi,
  • minimálna hrúbka vrstvy 10 mm,
  • možnosť čerpania, možnosť aplikácie ďalších vrstiev,
  • vytvrdne takmer bez prejavov zmrašťovania a napätia,
  • možnosť aplikácie ďalších vrstiev po 24 hodinách.

Použitie

  • Vytvorenie rovných podláh na minerálne viazaných podkladoch.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123