Vlastnosti

  • jednozložkový prípravok, samonivelizačná cement-polymérová povrchová vrstva (PCC),  
  • rozsah hrúbky vrstvy 3 - 20 mm,
  • možnosť čerpania, možnosť aplikácie ďalších vrstiev.

Použitie

  • Vytvorenie rovných podláh na drsných minerálne viazaných podkladoch,
  • difúzne otvorená.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123