Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok, zušľachtený prísadou plastu,
 • možnosť spracovania bez adhézneho mostíka,
 • nízka hustota čerstvej malty, nízka spotreba,
 • vynikajúca lepivá schopnosť čerstvej malty na minerálne podklady,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • vysoká miera schopnosti zadržiavať vodu,
 • trieda R1 podľa STN EN 1504 časť 3
 • nehorľavý podľa STN EN 13501-1, trieda reakcie na oheň A1.

Použitie

 • Náhrada betónu na sanáciu normálneho betónu, ľahkého betónu a betónu s plnivom z tehlovej drviny,
 • možnosť použitia v interiéri a v exteriéri,
 • čiastočná a celoplošná reprofilácia v rámci obnovenia funkčného stavu betónu na fasádach, balkónoch, lodžiách, podlahách z ľahkého betónu, atikách,
 • možnosť použitia na vápenno-cementové tehly,
 • na čiastkové opravy penobetónu (pórobetónu),
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3, metódy 3.1 a 3.3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123