Vlastnosti

  • Jednozložkový prípravok,
  • spojivo bez obsahu tricalciumaluminátu,
  • nízky účinný obsah alkálií,
  • možnosť rýchlo vykonať ďalšiu úpravu povrchu,
  • vysoké pevnosti,
  • certifikovaný podľa STN EN 1504-3.

Použitie

  • Náhrada betónu na obnovenie funkčného stavu vo vnútorných a vonkajších priestoroch nových stavieb a pôvodných stavieb,
  • náhrada betónu pre betónové časti stavebnej konštrukcie v kontakte s podzemnou vodu a s pôdou,
  • možno použiť podľa STN EN 206 v expozičných triedach XC 1-4, XF 1-4, XD 1-3, XS 1-3 a XA 1-3,
  • certifikovaná a zaradená podľa STN EN 1504 časť 3 pre princípy 3, 4 a 7, metódy 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123