Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok, zušľachtený prísadou plastu,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • nízka hustota čerstvej malty, výhodná spotreba,
 • odolný proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • vysoký stupeň odolnosti proti karbonatizácii,
 • výrazná lepivá schopnosť,
 • súdržná vrstva v stenovej oblasti a v priestore nad hlavou,
 • nehorľavý podľa STN EN 13501-1 - trieda reakcie na oheň A1,
 • trieda R3 nach STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Náhrada betónu na opravy v inžinierskom, priemyselnom, pozemnom staviteľstve a v rámci bytovej výstavby,
 • parciálna a celoplošná reprofilácia,
 • možno použiť v expozičných triedach XC 1-4 a XF 1-4,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princípy 3 a 7, pre metódy 3.1, 3.3, 7.1 a 7.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123