Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok, zušľachtený prísadou plastu,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • možnosť spracovania  bez adhézneho mostíka,
 • nízka hustota čerstvej malty, výhodná spotreba,
 • odolný proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • vysoký stupeň odolnosti proti karbonatizácii,
 • výrazná lepivá schopnosť,
 • súdržná vrstva v stenovej oblasti a v priestore nad hlavou,
 • na hrúbky vrstvy od 2 do 30 mm,
 • vynikajúce vlastnosti vo väzbe na spracovanie,
 • nehorľavý podľa STN EN 13501-1 - trieda reakcie na oheň A1,
 • trieda R2 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Opravná malta na reprofiláciu výlomov, zhotovenie vyrovnávacích vrstiev a práce pri použití jemnej malty od 2 mm,
 • vhodná na parciálne a celoplošné použitie na normálny, ľahký betón a betón s plnivom z tehlovej drviny v priemyselnom, pozemnom staviteľstve a v rámci bytovej výstavby,
 • certifikovaná a zaradená podľa STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3 a 7, ako aj metódy 3.1, 3.3, 7.1 a 7.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123