Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok, zušľachtený prísadou plastu,
 • odolný proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL) a chloridom,
 • nehorľavý podľa STN EN 13501-1- trieda reakcie na oheň A2fl-s1,
 • staticky započítateľný,
 • možnosť zabudovania ručne alebo pomocou finišera,
 • trieda R4 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Náhrada betónu podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby), časť 3 masívne konštrukcie pre oblasť použitia PCC I – dynamicky namáhané plochy – použitie parciálne a celoplošne,
 • M3-náhrada betónu podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu), na statické vylepšenie betónových nosných konštrukcií, 
 • opravná/sanačná malta a malta na vloženie anódy podľa STN EN 12696 pre sanačný princíp „Katodická ochrana ocele v betóne“,
 • certifikovaná a zaradená podľa STN EN 1504 časť 3 pre princípy 3, 4 a 7, metódy 3.1, 4.4, 7.1 a 7.2,
 • možno použiť podľa STN EN 206 v expozičných triedach XC 1-4, XF 1-4, XD 1-3 a XS 1-3v.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123