Vlastnosti

 • Zušľachtená prísadou plastu, možnosť spracovania metódou suchého striekania,
 • nízky stupeň zmrašťovania, nízky modul pružnosti, odolná proti chloridom,
 • spojivo bez obsahu tricalciumaluminátu, nízky účinný obsah alkálií,
 • odolná proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • staticky započítateľná,
 • nehorľavá podľa nach STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Náhrada betónu podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby), časť 3 masívne konštrukcie, odsek 4, oblasť použitia SPCC (sprayable polymer cement concrete) – dynamicky a nedynamicky namáhané vertikálne plochy a plochy v priestore nad hlavou,
 • SPCC-náhrada betónu podľa ZTV-W (Ďalšie technické zmluvné podmienky pre vodné staviteľstvo), oblasť výkonu LB 219, možnosť použitia pre expozičné triedy XC 1-4, XD 1-3, XF 1-4, XS 1-3, XW 1-2, XA 1-2 a XM 1,
 • SPCC-náhrada betónu podľa DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu) pre statické vylepšenie betónových nosných konštrukcií, trieda namáhania M3,
 • opravná/sanačná malta a malta na vloženie anódy podľa STN EN 12696 pre sanačný princíp „Katodická ochrana ocele v betóne“,
 • certifikovaná a zaradená podľa STN EN 1504 časť 3 pre princípy3, 4 a 7, metódy 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123