Vlastnosti

 • Stierka na báze plastu s obsahom cementu,
 • jednozložkový prípravok,
 • extrémne vysoká miera zadržiavania vody,
 • nevyžaduje dodatočné ošetrenie,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • možno ju obrúsiť,
 • odolná proti striedaniu mrazu a topenia a zmenám teploty,
 • možnosť spracovania pri teplote vzduchu a podkladu do + 50 °C,
 • v podobe vyrovnávacej, škrabanej stierky a stierky na uzatvorenie pórov a malých dutín,
 • malta triedy R1 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Hybridná stierka na nepochôdzne a nepojazdné betónové konštrukčné prvky nových a pôvodných stavieb, vhodná do vnútorných a aj vonkajších priestorov,
 • na uzavretie pórov, dutiniek a nerovností spôsobených drsnosťou,
 • tenkovrstvové stierkovanie do max. 1 mm,
 • možno použiť na normálny betón, ľahký betón, vápenno-cementové tehly, ako aj na všetky minerálne podklady viazané cementom,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3 a metódy 3.1 a 3.3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123