Vlastnosti

 • Jemnozrnná cement-polymérová malta (PCC) na nepochôdzne a nepojazdné plochy nových a pôvodných stavieb,
 • v skladbe s MC-Color Flair vision T a MC-DUR 2496 CTP skúšaná a certifikovaná ako systém vnútornej povrchovej úpravy tunelov,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3, metóda 3.1 a 3.3.

Použitie

 • Dvojzložková malta, zušľachtená prísadou plastu,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • možnosť použitia ako stierka na vyrovnanie pórov, dutiniek, škrabancov a ako plošná stierka,
 • odolná proti karbonatizácii, vysoká miera schopnosti zadržiavať vodu,
 • odolná proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • skúšaná a schválená ako systém povrchovej ochrany v skladbe OS 4 a OS 5,
 • nehorľavá, trieda reakcie na oheň A2-s1, d0 nach STN EN 13501-1,
 • trieda R3 nach STN EN 1504 časť 3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123