Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok; zušľachtený prísadou plastu,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním,
 • vysoká miera zadržiavania vody,
 • odolná proti striedaniu mrazu a topenia a zmenám teploty,
 • spojivo bez obsahu tricalciumaluminátu, nízky účinný obsah alkálií,
 • možnosť spracovania aj v podobe škrabanej stierky,
 • po cca. 3 hodinách možnosť aplikácie náteru MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro, MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro a MC-Color Flex vision,
 • trieda R2 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Jemnozrnná cement-polymérová malta (PCC) na nepochôdzne a nepojazdné betónové konštrukčné prvky nových a pôvodných stavieb, vhodná do vnútorných a aj vonkajších priestorov,
 • vyrovnanie priveľkých nerovností spôsobených drsnosťou,
 • princíp 3, metódy 3.1 a 3.3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123