Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok, zušľachtený prísadou plastu,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • vysoká miera zadržiavania vody,
 • odolná proti striedaniu mrazu a topenia a zmenám teploty,
 • možnosť spracovania v podobe plošnej stierky, škrabanej stierky, ako aj stierky na uzatvorenie malých dutín,
 • po cca. 3 hodinách možnosť aplikácie náteru MC-Color Flair pure a pro, ako aj MC-Color Flex pure, pro a vision,
 • skúšaná a schválená podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby) TL/TP BE PCC a DIN V 18026 v skladbe OS 4 a OS 5a,
 • trieda R2 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Jemnozrnná cement-polymérová malta (PCC) na nepochôdzne a nepojazdné betónové konštrukčné prvky nových a pôvodných stavieb, vhodná do vnútorných a aj vonkajších priestorov,
 • na uzavretie pórov, dutiniek a nerovností spôsobených drsnosťou,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3, metódy 3.1 a 3.3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123