Vlastnosti

  • Zušľachtená polymérmi a dvojzložková,
  • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
  • mäkká konzistencia umožňujúca dobré sťahovanie, na dosiahnutie vyhladených povrchov,
  • dobrá tolerancia zmeny hrúbky vrstvy, vďaka čomu sa dá použiť aj na hrany, výstupky a dutinky,
  • trieda R2 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

  • Jemnozrnná cement-polymérová malta (PCC) na nepochôdzne a nepojazdné plochy nových a pôvodných stavieb, vhodná najmä pri projektoch, kde sa pracuje s klzným alebo šplhavým debnením, napr. betónové komíny, chladiace veže, bunkre, schodiskové a telekomunikačné veže, silá,
  • na uzavretie pórov, dutiniek a nerovností spôsobených drsnosťou,
  • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3, metódy 3.1 a 3.3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123