Vlastnosti

  • Jemná stierka na báze ECC na cementom viazané podklady,
  • jednoduché spracovanie,
  • nevyžaduje skoro žiadne následné ošetrenie,
  • možnosť rýchlo vykonať ďalšiu úpravu povrchu reaktívnymi živicami,
  • zámesová tekutina MC-Additiv EC.

Použitie

  • Škrabaná stierka a stierka na vyrovnanie dutinkových nerovností,
  • celoplošné stierkovanie do hrúbky vrstvy 6 mm,
  • chráni pred navlhnutím zozadu od hrúbky vrstvy 3 mm,
  • jemná stierka na báze ECC na nepochôdzne a nepojazdné betónové konštrukčné prvky nových a pôvodných stavieb, vhodná do vnútorných a aj vonkajších priestorov. Vhodná najmä na stierkovanie pod povrchové vrstvy na báze reaktívnych živíc,
  • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3, metódy 3.1 a 3.3.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123