Vlastnosti

 • Stierka na báze vodnatej akrylátovej disperzie,
 • pripravená na použitie, pastovitá konzistencia,
 • možnosť riedenia vodou do 10 %,
 • difúzne otvorená, s brzdením procesu karbonatizácie,
 • nevyžaduje dodatočné ošetrenie,
 • možno obrúsiť,
 • možnosť aplikácie náteru MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro a MC-Color Flex vision,
 • možnosť spracovania stierkovaním a striekaním,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2.

Použitie

 • Možno použiť na betón, ľahký betón, penobetón a staré nátery s dobrou priľnavosťou,
 • na uzavretie pórov, dutiniek,
 • tenkovrstvové stierkovanie do max. 1 mm,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2 pre princípy1, 2 a 8, metódy 1.3, 2.2 a 8.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123