Vlastnosti

 • Jemná stierka na nepochôdzne a nepojazdné plochy nových a pôvodných stavieb, najmä v tunelových stavbách,
 • v skladbe s MC-Color Flair vision T a MC-DUR 2496 CTP skúšaná a certifikovaná ako systém vnútornej povrchovej úpravy tunelov,
 • na vyrovnanie minerálnych podkladov, napr. stenových plôch tunelového vnútorného plášťa,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princíp 3, metódy 3.1 a 3.3,

Použitie

 • Dvojzložková stierka na báze umelej živice, bez obsahu rozpúšťadiel,
 • nevyžaduje dodatočné ošetrenie,
 • vysoká lepivá sila, súdržná vrstva,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním,
 • mäkká konzistencia umožňujúca dobré sťahovanie, na dosiahnutie vyhladených povrchov,
 • možnosť použitia ako stierka na vyrovnanie pórov, dutiniek, škrabancov a ako plošná stierka,
 • vysoký stupeň odolnosti proti karbonatizácii
 • odolná proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • trieda R4 podľa STN EN 1504 časť 3,
 • ťažko zápalná, trieda reakcie na oheň C-s1, d0 podľa STN EN 13501-1.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123