Vlastnosti

  • Prípravok viazaný cementom,
  • dvojzložkový,
  • možnosť rýchlo vykonať ďalšiu úpravu povrchu,
  • skúšaný a dozorovaný cudzou inštitúciou podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby), TL/TP SPCC (Technické skúšobné predpisy pre inžinierske stavby) a DAfStb (smernica Nemeckého výboru pre oceľobetón o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu) – smernica pre triedy namáhania M2 / M3,
  • schválený v systéme s Nafufill GTS, Nafufill GTS-HS a Nafufill KM 250.

Použitie

  • Aktívna ochranná protikorózna povrchová úprava oceľovej výstuže,
  • schválená pre oblasť použitia SPCC (sprayable polymer cement concrete) podľa  ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby),
  • schválená pre triedu namáhania M2 / M3,
  • certifikovaná a zaradená podľa STN EN 1504 časť 7 pre princíp 11; metóda 11.1.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123