Vlastnosti

  • Viazaná cementom
  • jednozložkový prípravok,
  • možnosť rýchlo vykonať ďalšiu úpravu povrchu,
  • skúšaná a dozorovaná cudzou inštitúciou podľa smernice o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu Nemeckého výboru pre oceľobetón DAfStb, pre triedy namáhania M2/M3,
  • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3.

Použitie

  • Aktívna protikorózna ochrana oceľovej výstuže v rámci obnovenia funkčného stavu betónu,
  • adhézny mostík vo vnútorných a vonkajších priestoroch nových stavieb a pôvodných stavieb,
  • schválená pre oblasti použitia PCC I (Polymer Cement Concrete) a PCC II podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby),
  • schválená podľa smernice o opatreniach zameraných na obnovenie funkčného stavu Nemeckého výboru pre oceľobetón DAfStb pre triedy namáhania M2/M3,
  • certifikovaná a zaradená podľa STN EN 1504 časť 7 pre princíp 11, metóda 11.1.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123