Vlastnosti

  • Viazaná cementom, jednozložková,
  • možnosť čerpania na veľké vzdialenosti,
  • možnosť oddebnenia po krátkom čase,
  • dobrá priľnavosť na minerálne podklady,
  • rýchly nástup tuhnutia aj pri nízkych teplotách,
  • vodonepriepustná,
  • nízky stupeň zmrašťovania.

Použitie

  • Sanácia hrdla domovej prípojky kanalizácie odpadových vôd pomocou robotickej technológie,
  • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123