Vlastnosti

 • Stabilná, dvojzložková mazanina na báze epoxidovej živice, s možnosťou strojového spracovania,
 • vysoká odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií,
 • priľnavosť na suchých, matne vlhkých a vlhkých minerálnych podkladoch,
 • dobrá priľnavosť na laminát vystužený sklenými vláknami,
 • vytvrdne aj pod vodou,
 • použitím náležitého debnenia možnosť sledovať aj vizuálne,
 • dobré mechanické vlastnosti po vytvrdnutí,
 • všeobecné povolenie stavebného dohľadu.

Použitie

 • Sanácia a napojenie prítokov, rúrových nadstavcov z betónu a keramiky v kanáloch odpadových vôd pomocou PE-debnenia,
 • sanácia výlomov a trhlín v oblasti odpadových vôd,
 • hydroizolácia a uzavretie netesných hrdlových spojov,
 • expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123