Vlastnosti

 • Jednozložková malta viazaná cementom,
 • veľmi vysoký stupeň tekutosti,
 • vysoký stupeň začiatočnej a konečnej pevnosti,
 • nízky stupeň zmrašťovania, mierne napúča,
 • odolná proti síranom,
 • veľmi vysoký stupeň odolnosti proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL) podľa CDF (Capillary suction of De-icing chemicals and Freeze-thaw test), 
 • veľmi dobré adhézne spojenie na minerálnych podkladoch,

Použitie

 • Zálievková malta na regulovanie šachtových rámov (tvar valca a kužeľa),
 • zálievka škáry medzi rámom šachtového poklopu a šachtovým hrdlom bez vzniku dutiniek,
 • výškové vyrovnanie, nivelovanie šácht na zachytávanie odpadovej vody a iných konštrukčných rámov,
 • vyplnenie priestoru medzi prstencami systémov šachta v šachte,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123