Vlastnosti

  • Stabilná, vysokoreaktívna mazanina,
  • trvalo pružná a odolná proti komunálnej odpadovej vode,
  • vysoký stupeň chemickej a mechanickej odolnosti,
  • dobrá priľnavosť na suchých a matne vlhkých minerálnych podkladoch,
  • dobré adhézne spojenie na laminátoch vystužených sklenými vláknami.

Použitie

  • Napojenie hadicových rukávov tvrdnúcich na mieste na šachty odpadových vôd,
  • napojenie prítokov v kanalizačných šachtách a v pochôdznych kanáloch odpadových vôd

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123