Vlastnosti

 • Kvapalný debniaci vosk,
 • biologicky odbúrateľný,
 • dobrý separačný účinok,
 • vytvorí separačný filmový povlak odolný proti vplyvom počasia,
 • ľahko sa strieka,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • slabý zápach,
 • pripravený na použitie,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM15.

Použitie

 • Vhodný na drevené a plastové debnenie,
 • pre mostné stavby,
 • na staveniská – špeciálne v prípade dlhšieho vystavenia ošetreného debnenia vplyvom počasia.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123