Vlastnosti

 • Vodnatá separačná emulzia na betón na báze minerálneho oleja, 
 • s integrovanou ochranou proti korózii,
 • biologicky odbúrateľná podľa OECD 301-F (miera odbúrania > 33 % po 28 dňoch),
 • vynikajúci separačný účinok,
 • excelentná kvalita betónového povrchu,
 • minimalizuje zachytenie zvyškov materiálu na debnení, 
 • ľahko sa strieka,
 • slabý zápach,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • odolná proti dažďu po odparení zložiek vody,
 • pripravená na použitie,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM 15.

Použitie

 • Vhodný na nesavé oceľové debnenie,
 • pri stavaní z prefabrikátov,
 • na zhotovenie vysokokvalitných betónových povrchov,
 • vhodný na nevyhrievané, ako aj vyhrievané debnenie do + 70 °C.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123