Vlastnosti

 • Vynikajúci separačný účinok,
 • tenká vrstva separačného prostriedku s uzavretým povrchom má protikorózny účinok,
 • umožňuje vytvorenie tenkej separačnej vrstvy,
 • šetrí a ošetruje oceľové debnenie,
 • ľahko sa strieka,
 • obsahuje rozpúšťadlá,
 • pripravený na použitie
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM60.

Použitie

 • Vhodný na kovové a plastové debnenie,
 • na výrobu vysokokvalitného pohľadového betónu,
 • špeciálne pre priemysel výroby prefabrikátov,
 • vhodný na vyhrievané debnenie do + 80 °C.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123