Vlastnosti

 • Mimoriadne slabý zápach,
 • vynikajúci separačný účinok,
 • vysoká kvalita povrchu,
 • uzavretý filmový povlak má protikorózny účinok,
 • umožňuje vytvorenie mimoriadne tenkého povrchového povlaku,
 • obmedzuje vznik pórov a dutiniek,
 • šetrí a ošetruje oceľové debnenie,
 • pôsobí chemicky,
 • ľahko sa strieka,
 • pripravený na použitie
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM 60.

Použitie

 • Vhodný na hladké debnenie,
 • zhotovenie vysokokvalitného povrchu pohľadového betónu (napr. triedy SB 3 a SB 4 podľa  technického listu „pohľadový betón“ DBV/BDZ (Nemecké združenie pre betón a techniku betónu / Spolkové združenie nemeckého cementárskeho priemyslu),
 • vyhrievané debnenie do + 80 °C.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123