Vlastnosti

 • Na báze na báze ekologických špeciálnych olejov s integrovanou protikoróznou ochranou,
 • vytvorí vodoodpudivý a dlho účinný ochranný povlak,
 • minimalizuje nalepenie zvyškov betónu a malty,
 • pri pravidelnom používaní vysoká miera ochrany proti korózii,
 • možnosť nanesenia na vlhké plochy,
 • pri pravidelnom používaní zjednodušuje čistenie a údržbu,
 • uvoľňuje staršie nalepené zvyšky,
 • nízky obsah aromatických uhľovodíkov,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • ľahko sa strieka,
 • pripravená na použitie.

Použitie

 • Ochrana a údržba stavebných strojov a zariadení, miešačiek na betón a maltu, betónových síl, čerpadiel a košov na betón,
 • ochrana a údržba dnových častí stavebných vozidiel a asfaltových finišerov,
 • uvoľnenie zahrdzavených závitov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123