Vlastnosti

 • Vytvorí vodoodpudivý a dlho účinný ochranný povlak,
 • minimalizuje nalepenie zvyškov betónu a malty,
 • na báze ekologických špeciálnych olejov,
 • možnosť nanesenia na vlhké plochy,
 • jednoduché čistenie,
 • pri pravidelnom používaní chráni pred koróziou,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • nízky obsah aromatických uhľovodíkov,
 • ľahko sa strieka,
 • pripravený na použitie,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1.

Použitie

 • Ochrana a údržba stavebných strojov a zariadení, miešačiek na betón a maltu, betónových síl, čerpadiel na betón,
 • ochrana a údržba dnových častí stavebných vozidiel a asfaltových finišerov,
 • uvoľnenie zahrdzavených závitov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123