Vlastnosti

 • Univerzálne použitie,
 • minimalizuje nalepenie zvyškov betónu a malty,
 • dlho pretrvávajúci ochranný účinok,
 • jednoduché čistenie,
 • pri pravidelnom používaní znižuje riziko vzniku korózie,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • ľahko sa strieka,
 • pripravený na použitie,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1.

Použitie

 • Ochrana a údržba stavebných strojov a zariadení, miešačiek na betón a maltu, betónových síl a čerpadiel na betón,
 • ochrana a údržba dnových častí stavebných vozidiel a asfaltových finišerov,
 • uvoľnenie zahrdzavených závitov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123