Vlastnosti

 • Vynikajúci separačný účinok,
 • tenká vrstva separačného prostriedku s uzavretým povrchom má protikorózny účinok,
 • umožňuje vytvorenie mimoriadne tenkej separačnej vrstvy,
 • šetrí a ošetruje oceľové debnenie,
 • ľahko sa strieka,
 • mimoriadne mierny zápach,
 • pripravený na použitie
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM 30.

Použitie

 • Vhodný na hladké, nesavé debnenia,
 • na zhotovenie pohľadového betónu vysokej kvality,
 • na použitie vo výrobni prefabrikátov a na stavenisku, 
 • vhodný na vyhrievané debnenie do + 80 °C.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123